ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลงานโรงเรียน ผลงานครู และผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ (อ่าน 163) 02 ก.ค. 64
สรุปผลงานโรงเรียน ผลงานครู และผลงานนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ (อ่าน 3738) 18 มิ.ย. 63
ประกาศ การเตรียมความพร้อมควบคุมโรคในสถานศึกษา (อ่าน 3593) 14 มิ.ย. 63
ประกาศ!!! ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห่แห่กระทงประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 3878) 20 พ.ย. 62
ประกาศ!!! เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดคลิก>>> (อ่าน 4529) 26 ม.ค. 61
ประกาศ !!! โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ ได้รางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี2562 (อ่าน 4537) 07 ก.ค. 60